Korzystając z naszych usług, przyjmujesz do wiadomości, że używamy plików cookie i podobnych technologii do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam oraz ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem.
Dowiedz się więcej

Czas na odstąpienie od umowy - 14 dni

Adres do zwrotu

torbytorebki.pl
ul. Trembeckiego 11A/604,
35-234 Rzeszów

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący

Do pobrania Przykładowy formularz odstąpienia od umów.pdf

Dodatkowe informacje

ZWROTY

1.      Na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

2.      Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy.

3.      Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu który wysyłamy na prośbę kupującego na adres e-mail kupującego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4.      W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5.      Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6.      Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

7.      Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.      W sytuacji, gdy konsument korzystając z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zwraca towar z wyraźnymi śladami nadmiernego użycia, sprzedawcy przysługuje prawo do zmniejszenia wartości rzeczy. 

9.      Możliwość sprawdzenia zakupionego produktu w tzw. “czasie do namysłu” nie zwalnia konsumenta z konieczności poszanowania prawa przedsiębiorcy do ponownej sprzedaży zwracanego towaru bez konieczności obniżania jego ceny. 

10.  Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

11.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem. 

12.  Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.