Korzystając z naszych usług, przyjmujesz do wiadomości, że używamy plików cookie i podobnych technologii do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam oraz ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem.
Dowiedz się więcej

Rodzaj gwarancji

·      producenta/dystrybutora

Okres gwarancji

·      24 miesiące

·      12 miesięcy dla przedsiębiorców

 Dodatkowe informacje

1.      Tryb postępowania gwarancyjnego.
 1. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r,. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. Z 2014 r. , poz. 121 z późn. zm., w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2.      W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@torbytorebki.pl  lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny sprzedawcy:

3.      torbytorebki.pl
ul. Trembeckiego 11A/604,
35-234 Rzeszów

4.      Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.

5.      Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać następujące dane:

        imię i nazwisko

         adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

         przedmiot reklamacji

         przyczynę reklamacji

         podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą).

6.      Po zgłoszeniu reklamacji o dalszym jej przebiegu oraz o rezultacie Klient będzie informowany niezwłocznie (wszystkie reklamacje rozpatrywane są indywidualnie) i nie później jak w terminie 14 dni od ich wpłynięcia na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Klienta.

7.      W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.

8.      Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

9.      Ewentualne niedoskonałości Towarów, wynikające z właściwości materiałów syntetycznych użytych do wyrobu towarów (PU, POLIESTER, NYLON, PP) i cech naturalnego pochodzenia materiałów np.: (jarzma, drobne fałdy, niejednolita struktura lica, niejednorodna kolorystyka), a także powstałe na skutek braku prawidłowej konserwacji oraz niedbałego i niewłaściwego użytkowania, mogą być podstawą do uznania roszczeń reklamującego za niezasadne.

10.  Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne Towarów, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. 

Gwarancją nie są objęte: – produkty z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi podczas użytkowania produktu. – produkty uszkodzone w wyniku zdarzeń losowych – produkty niewłaściwie transportowane lub przechowywane w nieodpowiednich warunkach. – reklamacji podlegają tylko wady ukryte powstałe z winy producenta, wykryte przez kupującego w nieużywanym produkcie w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki. – reklamacji nie podlegają: naturalne zużycie się torebek, w tym pęknięcia rączek, uszkodzenia mechaniczne suwaków, klamer, ozdób, ścieranie się kolorów, wady torebek powstałe podczas użytkowania w niewłaściwy sposób, niezgodny z przeznaczeniem, lub pielęgnowane niewłaściwie, torebki z wadami jawnymi o których kupujący wiedział podczas zakupu, – reklamacji nie podlegają: uszkodzenia mechanicznie powstałe podczas używania torebek (obicia, otarcia, rozerwania, rozklejenia, starcie powierzchni kolorów, plamy powstałe po przemoczeniu torebki, chemicznemu czyszczeniu, uszkodzenia powłoki lakierniczej, odbarwianie się wnętrza lub rozerwania podszewek).